NLS

SIMcenter Vlaanderen

Simulatietrainingen voor professionele hulpverleners

NLS - opvang van het pasgeboren kind.


Tijdens de simulatieopleiding krijgen de cursisten een hands on training op maat van het ziekenhuis ifv de te volgen procedure en toe te dienen zorgen volgens de meest recente ERC richtlijnen. Bij de organisatie van de opleiding wordt rekening gehouden met de CRM principes. Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van high fidelity simulator, die de cursist de kans geven in een realistisch scenario met eigen materiaal real time medische technieken toe te passen. Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificatie NLS.


Maximaal aantal deelnemers

• De opleiding NLS - baby wordt gegeven aan een maximum van 7 cursisten per sessie.


Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van de lesdoelstellingen: minimaal 3 uur.


Doelstellingen

• De cursist kent de procedure voor het oproepen van de (interne) mug in het eigen instelling.

• De cursist is in staat een goede benadering toe te passen aan elke persoon in nood.

• De cursist is in staat correct een kind op te vangen met een A probleem, AB probleem en ABC probleem.

• De cursist is in staat kwalitatieve insufflatie beademingen, hartmassages en ventilaties met beademingsballon toe te dienen bij pasgeboren

   kind in cardiopulmonair arrest.

• De cursist kent de geldende basis ERC schema’s NLS  bij pasgeborene met:

- A probleem (1 scenario’s) 

- AB probleem (1 scenario’s) 

- ABC probleem (2 scenario’s) 


• De cursist heeft kennis van:

- A probleem door meconiumaspiratie (1 scenario’s)


Kwaliteitscontrole

• Bij elk scenario wordt gebruik gemaakt van een zelfevaluatie document ifv permanente evaluatie.

• Na elke les overloopt de lesgever of alle doelstellingen van de opleiding bereikt zijn. Dit gebeurt bij de afronding van de sessie en aan de hand van de   

  didactische fiche.

• De cursist evalueert de opleiding aan de hand van het evaluatieformulier eigen aan het ziekenhuis of aangereikt door het simulatiecenter.