BLS

SIMcenter Vlaanderen

Simulatietrainingen voor professionele hulpverleners

BLS/AED - Volwassene, Kind en Baby


Tijdens de interactieve opleiding krijgen de cursisten een hands-on training op maat van de instelling ifv de te volgen procedure en toe te dienen zorgen volgens de meest recente ERC richtlijnen. Bij de organisatie van de opleiding wordt rekening gehouden met de CRM principes. Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van BLS reanimatiepoppen, die de cursist de kans geven op een realistische manier de reanimatievaardigheden te trainen. Er wordt tijdens de sessie voldoende aandacht besteed in de werking en het gebruik van een automatische externe defibrilator (AED). Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificatie BLS/AED Volwassene, Kind en Baby.


Maximaal aantal deelnemers

• Een hands-on opleiding BLS/AED wordt gegeven aan een maximum van 12 cursisten per sessie.

• Een theoretische opleiding BLS/AED wordt gegeven aan een onbeperkt aantal cursisten per sessie.


Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van de lesdoelstellingen: minimaal 2 uur.


Doelstellingen

• De cursist kan een eerste benadering uitvoeren bij een persoon in cardiopulmonair arrest .

• De cursist kent de procedure voor het oproepen van de interne/externe hulpdiensten.

• De cursist is in staat kwalitatieve hartmassages en ventilaties met hulpmiddelen of via mond op mond toe te dienen bij een volwassene in cardiopulmonair arrest.

• De cursist is in staat kwalitatieve hartmassages en ventilaties met hulpmiddelen of via mond op mond toe te dienen bij een kind in cardiopulmonair arrest.

• De cursist is in staat kwalitatieve hartmassages en ventilaties met hulpmiddelen of via mond op mond toe te dienen bij baby in cardiopulmonair arrest.

• De cursist kent de verschilpunten tussen een reanimatie van een volwassene, kind en baby.

• De cursist is in staat gebruik te maken van een AED toestel met correcte plaatsing van defi-pads bij volwassene en kind.

• De cursist is in staat gebruik te maken van een AED toestel met correcte plaatsing van defi-pads bij alle personen bv Pacemaker, Poort-katheter,… .

• De cursist kent het meest recente ERC reanimatie schema Basic Life Support. 


Kwaliteitscontrole

• Na elke les overloopt de lesgever of alle doelstellingen van de opleiding bereikt zijn. Dit gebeurt bij de afronding van de sessie en aan de hand van de   

  didactische fiche.

• De cursist evalueert de opleiding aan de hand van het evaluatieformulier eigen aan het ziekenhuis of aangereikt door SIMcenter Vlaanderen.