EHBO

SIMcenter Vlaanderen

Simulatietrainingen voor professionele hulpverleners

EHBO


Tijdens de interactieve opleiding krijgen de cursisten een hands-on training ifv de te volgen procedures en toe te dienen zorgen volgens de meest recente EHBO richtlijnen. Bij de organisatie van de opleiding wordt rekening gehouden met de CRM principes. Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van BLS reanimatiepoppen, chocking simulator, divers verband- en EHBO materiaal. Dit geeft de cursist de kans op een realistische manier de vaardigheden te trainen. Er wordt tijdens de sessie voldoende aandacht besteed in de werking en het gebruik van een automatische externe defibrilator (AED). Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificatie EHBO ifv het doorlopen curriculum.


Maximaal aantal deelnemers

• Een hands-on opleiding EHBO wordt gegeven aan een maximum van 15 cursisten per sessie.


Opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van de lesdoelstellingen


- Initiatie EHBO (4 uur)

- Benadering van een noodsituatie

- Herkenenn van levensbedreigende situaties

- Correct alarmeren van de hulpdiensten

- Correcte EHBO bij huis tuin en keuken ongevallen: verstiking, snijwonden, verstuiking, bloedneus,.... .


- Levensreddende handelingen bij kinderen (4 uur)

- Benadering van een noodsituatie

- Herkenenn van levensbedreigende situaties

- Correct alarmeren van de hulpdiensten

- Correcte EHBO bij levensbedreigende aandoening: verstiking, koortsstuipen, reanimatie,.... .


- Opleiding EHBO bedrijfseerstehulp (20 uur)

- Gelieve contact op te nemen ifv curriculum


- Opleiding EHBO hulpverlever niet dringend liggend ziekenvervoer (24 uur)

- Gelieve contact op te nemen ifv curriculum


- Permanente vorming eerstehulp (4 uur)

- Gelieve contact op te nemen ifv curriculum


Kwaliteitscontrole

• Na elke les overloopt de lesgever of alle doelstellingen van de opleiding bereikt zijn. Dit gebeurt bij de afronding van de sessie en aan de hand van de   

  didactische fiche.

• De cursist evalueert de opleiding aan de hand van het evaluatieformulier eigen aan het ziekenhuis of aangereikt door SIMcenter Vlaanderen.