Combinatie ALS - APLS - NALS trainignen

SIMcenter Vlaanderen

Simulatietrainingen voor professionele hulpverleners

Intensieve heropfrissingscursus ALS - APLS - NLS


Tijdens de simulatieopleiding krijgen de cursisten een hands on training op maat van het ziekenhuis ifv de te volgen procedure en toe te dienen zorgen volgens de meest recente ERC richtlijnen. Bij de organisatie van de opleiding wordt rekening gehouden met de CRM principes. Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van high fidelity simulatoren, die de cursist de kans geven in een realistisch scenario met eigen materiaal real time medische technieken toe te passen. Na afloop van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificatie ALS - APLS - NLS.


Maximaal aantal deelnemers

• De opleiding intensieve heropfrissingscursus wordt gegeven aan een maximum van 7 cursisten per sessie.


Duur van de opleiding

De duur van de opleiding is afhankelijk van de lesdoelstellingen: minimaal 4 uur.


Doelstellingen

• De cursist kent de procedure voor het oproepen van de interne mug in het eigen ziekenhuis

• De cursist is in staat een goede ABCDE benadering toe te passen aan elke persoon in nood.

• De cursist is in staat kwalitatieve hartmassages en ventilaties met beademingsballon toe te dienen bij volwassenen en kinderen in cardiopulmonair arrest.

• De cursist is in staat gebruik te maken van een monitor/defibrillator en AED toestel met correcte plaatsing van defi-pads bij alle patiënten

• De cursist kent de geldende basis ERC schema’s ALS - APLS - NLS bij patiënt met:

- Cardiopulmonair arrest niet shockbaar (4 scenario’s) 

- Cardiopulmonair arrest shockbaar (4 scenario’s)

• De cursist heeft kennis van:

- Cardiopulmonair arrest “speciale omstandigheden” ( 2 scenario’s naar keuze)

- Peri arrest behandelingen ( 2 scenario’s naar keuze)

• De cursist heeft kennis van bijzondere technieken (volgens vraag van de cursisten):

- IO toedieningsweg

- Thoraxdrain

- Naalddecompressie

- Noodtracheo

- Combitube

- Boussignac

-  .....


Kwaliteitscontrole

• Bij elk scenario wordt gebruik gemaakt van een zelfevaluatie document ifv permanente evaluatie.

• Na elke les overloopt de lesgever of alle doelstellingen van de opleiding bereikt zijn. Dit gebeurt bij de afronding van de sessie en aan de hand van de   

  didactische fiche.

• De cursist evalueert de opleiding aan de hand van het evaluatieformulier eigen aan het ziekenhuis of aangereikt door het simulatiecenter.